BookMooch logo
 
home browse about join login
Chantal Thomas : Búcsú a királynétól
?Author: Chantal Thomas
Title: Búcsú a királynétól
Moochable copies: No copies available
Published in: Hungary
Binding: Paperback
Pages: 319
Date: 2006-1
ISBN: 9639519669
Publisher: M-érték Kiadó Kft.
Weight: 280 grams
Size: 18 x 11 x 2.7 centimeters
Description: 1810-ben, Napóleon győzelme után Bécs romos és megalázott város. Itt él Marie-Antoinette volt felolvasónője, Agathe-Sidonie Laborde, és Versailles-ra emlékezik, pontosabban az 1789. július 14. utáni napon (mert a legjobban ezek a szomorú emlékű napok nyomasztják), az összeomlás időszakára, amikor XVI. Lajos sok tétovázás után mindenről lemondott, s a királyi család belső bizalmasai és az egész versailles-i udvar szinte pillanatok alatt szétszóródott. Maga Agathe is 16-án éjjel menekült el, együtt a királynét cserbenhagyó Polignac családdal. Agathe Versailles utolsó óráinak lázas és aprólékos felidézése közben fogja fel igazán, hogy mekkora erő és varázslat köti a királynéhoz és ahhoz a szép, különös és elbűvölő világhoz, amelyet Marie-Antoinette teremtett maga körül. Versailles csupa fényűzés és elegancia, a legapróbb részletek is rögeszmésen tökéletesek, mindenfelé védett, otthonos zugok hívogatják az embert - csak ebben a ragyogó s látszólag boldogságot sugárzó világban a vágynak, szerelemnek, szeretetnek, barátságnak nem lehet szava. Ami azon a négy napon, 1789 nyarán Versailles-ban történik, szétrobbantja a mindennapokat, s hirtelen feldúlja, drámaivá teszi az előkelő családok, névtelen udvaroncok, udvari dámák, komornák, inasok és szolgák életét. Minél több hír jut el hozzájuk, annál vadabbul kergeti őket a mindent elborító félelem, düh és a tanácstalanság, néhány óra alatt "érvényét veszti a becsületkódex", szaporodnak a kis árulások, terjed a közöny és a kíméletlenség, míg végül már mindenkinek csak a szökés jár az eszében.
http://www.arukereso.hu/kulfoldi-szerzok-muvei-c3343/thomas-chantal-bucsu-a-kiralynetol-p227592.html
URL: http://bookmooch.com/9639519669

WISHLIST ADD >

SAVE FOR LATER >

OTHER WEB SITES >

RELATED EDITIONS >

RECOMMEND >

REFRESH DATA >