BookMooch logo
 
home browse about join login
Ivan Landa : Murphyho ekologické zákony pro každého
?Author: Ivan Landa
Title: Murphyho ekologické zákony pro každého
Copies worldwide:
1
>
Topics:
>
Published in: Czechoslovakia
Binding: Hardcover
Pages: 0
Date: 2001-1
ISBN: 807203362X
Publisher: Argo
Latest: 2010/08/06
Description: V útlém svazku jsou shrnuty zákony, axiomy, dovětky, které, i když mají souvislost s českou ekologickou realitou, určitě zaujmou nejen české ekology a pracovníky státní správy, ale i ženy v domácnosti, studenty a určitě každého, kdo v zákonu pana Murphyho vidí nejen zábavu, ale i zdroj poučení. Jsou to možná první Murphyho zákony vycházející ze znalosti typicky českého prostředí. Jejich sběr působil autorovi značnou radost, neboť tato knížečka je prvním důkazem samostatnosti našeho národa při tvorbě zákonů.
URL: http://bookmooch.com/807203362X
MOOCH THIS BOOK >

WISHLIST ADD >

SAVE FOR LATER >

OTHER WEB SITES >

RELATED EDITIONS >

RECOMMEND >

REFRESH DATA >